Welkom

Update naar aanleiding van coronacrisis:

De vrije inschrijvingsperiode voor schooljaar 2020-2021 start normaal op 29 mei 2020, nadat leerlingen die een plaats toegewezen kregen na hun aanmelding de kans kregen om in te schrijven.  Inschrijvingen die de fysieke aanwezigheid van de ouders vereisen werden echter opgeschort.  Dit naar aanleiding van de maatregelen ter preventie van de verdere verspreiding van het coronavirus.  Het is nog niet bekend wanneer de inschrijvingen mogen opgestart worden.  Ouders die gebruik maakten van de mogelijkheid om hun kind aan te melden, krijgen de garantie dat ze tot minimaal 7 dagen na de startdatum die de minister nog zal bepalen, hun inschrijvingsrecht behouden.  Inschrijven kan na afspraak met de school van zodra de startdatum voor inschrijvingen door de minister wordt gecommuniceerd.


Beste ouder,

Voor het schooljaar 2020-2021 zullen we in de gemeente Londerzeel voor het eerst werken met een aanmeldingsprocedure voor inschrijvingen voor kleuters en lagere school kinderen. 

Om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen garanderen, werd de leerlingencapaciteit beperkt. Dat gaat het best en eerlijkst met een online aanmeldingssysteem. Dit geldt voor alle Londerzeelse scholen, zowel gemeentelijke scholen als vrije scholen.

Deze website geeft je alle nodige informatie en het is ook hier dat je je kind kan aanmelden. 

Wie moet aanmelden?

Kinderen die in het schooljaar 2020-2021 voor de eerste keer naar een Londerzeelse kleuter- of lagere school gaan, moeten zich online aanmelden om te kunnen inschrijven.

Kinderen die vandaag al ingeschreven zijn in een Londerzeelse school, kunnen volgend schooljaar gewoon naar dezelfde school blijven gaan. Zij moeten zich niet aanmelden, noch opnieuw inschrijven.

Wil je je kind inschrijven in een andere school, dan moet je ook online aanmelden.

Kinderen uit voorrangsgroepen moeten zich niet aanmelden!  Voorrangsgroepen zijn kinderen van personeelsleden en van dezelfde leefentiteit (wonen op hetzelfde adres) als een kind dat reeds ingeschreven is in de school.  Alle informatie rond hoe inschrijven is terug te vinden onder het menu 'inschrijving van voorrangsgroepen'.

Wanneer moet je aanmelden?

De aanmeldingsperiode voor schooljaar 2020-2021 gaat van start op maandag 2 maart tot en loopt tot en met dinsdag 31 maart 2020.  Het maakt niet uit wanneer je in deze periode aanmeldt voor de toewijzing van de school.  Het systeem zal een school toewijzen op basis van de voorkeur die je ingeeft.  Als de eerste voorkeur van teveel ouders naar dezelfde school uitgaat, kijkt het systeem naar de afstand tussen het domicilie adres van het kind en de school.  Kinderen worden dan toegewezen aan de school dichtstbij hun woonplaats. 

Wat als je niet aanmeldt?

Indien je je kind niet hebt aangemeld, dien je te wachten tot de vrije inschrijvingen die starten op vrijdag 29 mei 2020 om je kind in te schrijven in een school.  Dat kan nog in de mate dat er nog vrije plaatsen over zijn in die school.  Dat zal beperkt zijn.  Daarom raden we aan om zeker aan te melden.  Geef ook meerdere scholen op waar je wil inschrijven.  Als er dan geen plaats meer zou zijn in de school van je eerste voorkeur, krijg je een plaats toegewezen in een school van een lagere voorkeur. 

 

De hele uitleg vind je schematisch terug in onze infographic.  Klik op onderstaande link om die te openen.