Welkom


Beste ouder,

Voor het schooljaar 2023-2024 zullen we in de gemeente Londerzeel opnieuw werken met een aanmeldingsprocedure voor de inschrijvingen van kleuters en lagere school kinderen. 

Om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen garanderen, werd de leerlingencapaciteit beperkt. Dat gaat het best en eerlijkst met een online aanmeldingssysteem. Dit geldt voor alle Londerzeelse scholen, zowel gemeentelijke scholen als vrije scholen.

Deze website geeft je alle nodige informatie en het is ook hier dat je je kind kan aanmelden. 

Wie moet aanmelden?

Kinderen die in het schooljaar 2023-2024 voor de eerste keer naar een Londerzeelse kleuter- of lagere school gaan, moeten zich online aanmelden om te kunnen inschrijven.

Kinderen die vandaag al ingeschreven zijn in een Londerzeelse school, kunnen volgend schooljaar gewoon naar dezelfde school blijven gaan. Zij moeten zich niet aanmelden, noch opnieuw inschrijven.

Wil je je kind inschrijven in een andere school, dan moet je ook online aanmelden.

Kinderen uit voorrangsgroepen moeten zich niet aanmelden!  Voorrangsgroepen zijn kinderen van personeelsleden en van dezelfde leefentiteit (wonen op hetzelfde adres) als een kind dat reeds ingeschreven is in de school.  Alle informatie rond hoe inschrijven is terug te vinden onder het menu 'inschrijving van voorrangsgroepen'.

Wanneer moet je aanmelden?

De aanmeldingsperiode voor schooljaar 2023-2024 gaat van start op dinsdag 28 februari 2023 en loopt tot en met dinsdag 21 maart 2023.  Het maakt niet uit wanneer je in deze periode aanmeldt voor de toewijzing van de school.  Het systeem zal een school toewijzen op basis van de voorkeur die je ingeeft.  Als de eerste voorkeur van teveel ouders naar dezelfde school uitgaat, kijkt het systeem naar de afstand tussen het domicilie adres van het kind en de school.  Kinderen worden dan toegewezen aan de school dichtstbij hun woonplaats. 

Wat als je niet aanmeldt?

Indien je je kind niet hebt aangemeld, dien je te wachten tot de vrije inschrijvingen die starten op dinsdag 23 mei 2023 om je kind in te schrijven in een school.  Dat kan nog in de mate dat er nog vrije plaatsen over zijn in die school.  Dat zal beperkt zijn.  Daarom raden we aan om zeker aan te melden.  Geef ook meerdere scholen op waar je wil inschrijven.  Als er dan geen plaats meer zou zijn in de school van je eerste voorkeur, krijg je een plaats toegewezen in een school van een lagere voorkeur. 

 

De hele uitleg vind je schematisch terug in onze infographic.  Klik op onderstaande link om die te openen.