Inschrijving van voorrangsgroepen

Behoort jouw kind tot een voorrangsgroep? Dat is het geval als een van de ouders (of beiden) een personeelslid is van de school waar je je kind wil inschrijven. Een kind krijgt ook voorrang wanneer het behoort tot dezelfde leefentiteit als een leerling die al ingeschreven is in de school. 

Met leerlingen van dezelfde leefentiteit wordt bedoeld:

  • broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
  • halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
  • kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats (‘domicilie’) hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en –zussen).

Kinderen die voldoen aan een van deze voorwaarden, moeten niet aangemeld worden. Ze kunnen direct ingeschreven worden in de school waarvoor ze voorrang hebben. Dat geldt enkel tussen 29 januari 2024 en 9 februari 2024

let op  Let op: het is belangrijk dat je de inschrijving doet in die periode, daarna vervalt de voorrang!  let op

Heeft jouw kind voorrang in de school waar je het wil inschrijven? Maak dan een afspraak met het secretariaat van die school tussen 29/01/24 en 9/02/24. De contactgegevens van alle scholen staan onder het menu 'scholen'.

Voldoe je niet aan de voorwaarden om van deze voorrang te genieten? Meld je kind dan aan tussen 27 februari 2024 en 19 maart 2024 zoals uitgebreid toegelicht op de welkomstpagina en de pagina informatie.